top of page

שנה

2021

לקוח

קולקטיב בוש, לקידום אמנות קווירית פמיניסטית

עיצוב אתר וכתב עת - קולקטיב בוש

פיתוח ומיתוג שפה עיצובית לאתר של קוקלקטיב בוש - לאמנות קווירית פמיניסטית. פיתוח שפה מאויירת ועבודה שותפת על כתב העת באתר והאתר עצמו.

bushfanzine.com

Mockup.jpg
2.jpg
שלוש שפות גיף לבן על שחור.gif
 שחוראיורים.jpg
טלפון 2.jpg
Long_Flyer_Mockup_3.jpg
Long_Flyer_Mockup_2.jpg
bottom of page