top of page

שנה

2020

לקוח

הוצאת בית עמרם

כל יום דבר נופל

כריכה ועימוד לספר הביכורים של המשורר אלון בר.

עורכת: לורן מילק

הוצאת בית עמרם

כריכב.jpg
פנימי כל יום 3.jpg
פנימי כל יום 1.jpg
פנימי כל יום 2.jpg
פתוח כל יום.jpg
bottom of page