top of page

לקוח

מרכז הגר״א, עיריית תל אביב

שנה

2021

פואטיקה להטב״קית עכשווית

פנזין‭ ‬השירה ‭'‬פואטיקה‭ ‬להטב‭"‬קית‭ ‬עכשווית‭'‬ נוצר‭ ‬בעקבות‭ ‬סדנת‭ ‬כתיבה‭ ‬שהתקיימה‭ ‬ב‭ ‬2020‭ ‬והופק‭ ‬כחלק‭ ‬מפעילות‭ ‬השוטפת‭ ‬של‭ ‬מרכז‭ ‬קהילה‭ ‬הגר‭"‬א.

 

בעריכת עומרי דנינו

bottom of page