top of page

לקוח

גלריה עזריאלי

מכללת הדסה

שנה

2020

במרחק זריקת אבן

 

תערוכה קבוצתית בגלריה עזריאלי, מכללת הדסה באוצרות טלי קיים ודורון אלטרץ. פיתוח ועיצוב לוגו ומיתוג התערוכה והחומרים הנלווים אליה.

במסגרת פסטיבל מנופים

bottom of page