top of page

לקוח

גלריה עזריאלי

מכללת הדסה

שנה

2022

למחרת

 

תערוכה קבוצתית בגלרה עזריאלי, מכללת הדסה באוצרות טלי קיים. פיתוח ועיצוב לוגו ומיתוג התערוכה והחומרים הנלווים אליה.

צילומי הצבה: פאינה פייגין

 

bottom of page